Masterclasses Informatiemanagement: 'De Digitale Werkplek: hoe haal je méér uit informatie en kennis?'

Organisator: 
Datum: 
di 09.05.2017
Tijdstip: 
13:00 - 17:00
Omschrijving: 

De werkplek in de 21e eeuw gaat gebukt onder cognitieve overlast (de menselijke beperking om de overvloed aan informatie te kunnen verwerken), tijdsverspilling bij het zoeken en proberen vinden van relevante informatie en onzekerheid over de kwaliteit en dus betrouwbaarheid van de beschikbare informatie en navenante beslissingen. Er valt nog heel wat productiviteitswinst te halen uit het doordacht omgaan met informatie en kennis, mits organisaties een cultuur invoeren waarin kennis centraal staat! Dit vereist onder meer meet- en sturingsprocessen omtrent hoe men met informatie en kennis omgaat, en niet louter een zogenaamd kennisbeheerssysteem. Ontdek een nieuwe manier van samenwerken, ontdek de kracht van de Digitale Werkplek:

Hoe richt je de digitale samenwerkingsruimte in zodat de aanwezige informatie optimaal gebruikt wordt?
Hoe ga je om met de digitale informatie-overdaad in uw organisatie?
Hoe verhoog je de productiviteitswinst van je organisatie door informatie- en kennisbeheer te optimaliseren voor je medewerkers?
Hoe meet je het gebruik en het effect van informatie en kennis?
De masterclasses Informatiemanagement reiken je de nodige tools aan om kennisopbouw te ondersteunen en doordacht gebruik te maken van kennis en informatie. Als kennismanager ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van kennismanagement binnen jouw organisatie! Je brengt kennis over klanten, producten, processen en procedures bij elkaar, je zorgt ervoor dat medewerkers over de juiste kennis op het juiste moment beschikken, je denkt een nieuw beleidskader uit op het gebied van kennismanagement en bewaakt de uniformiteit van informatie over verschillende kanalen heen.

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studieda...

Routebeschrijving: 
https://www.arteveldehogeschool.be/campus-kantienberg/ligging-en-bereikbaarheid
Plan: 
Campus Kantienberg
Voetweg 66
Gent, Oost-Vlaanderen 9000
België