Informatiemanagement

Datum: 
ma 08.05.2017
Tijdstip: 
09:00 - 17:00
Omschrijving: 

Informatiemanagement – sneller en beter presteren met meetbare resultaten
Uw organisatie heeft te maken met forse uitdagingen op het gebied van informatiemanagement. Innovaties en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe kunt u nu sneller, beter en met minder kosten presteren? In deze actuele 10-daagse Informatiemanagement opleiding leert u proactief en sturend op te treden met als concreet resultaat meetbare verbeteringen in de informatieprocessen die bijdragen aan het succes van uw organisatie.

Informatiemanagement opleiding – leerresultaat
In deze actuele 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de belangrijkste aandachtsgebieden in het vakgebied behandeld waardoor u weer up to date bent en de juiste beslissingen kunt nemen. Door een optimale mix van theorie, opdrachten en discussie doet u veel praktische kennis op die direct toepasbaar is in uw functie. Uw kennis wordt getoetst aan de hand van tal van praktijkcases.

U bent na afloop van deze opleiding in staat om veranderprogramma’s concreet uit te voeren door uw nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen. U houdt grip op de kwaliteit van informatiemanagement binnen uw organisatie doordat u in staat bent om de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied te projecteren op uw eigen organisatie. Na het volgen van deze opleiding kunt u op strategisch niveau optreden als volwaardig gesprekspartner en adviseur op het gebied van informatiemanagement, IT bedrijfsvoering en business innovatie.

Informatiemanagement – opleidingsmodules
Tijdens de 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de volgende aandachtsgebieden behandeld:
De positie van informatiemanagement
Inventariseren van behoefte d.m.v. storytelling
Rol en positionering van functioneel beheer t.o.v. informatiemanagement
Agile requirements
Informatieplanning & business cases
Portfoliomanagement
Agile, Lean en Scrum voor business en IT
Projectperformance, projectbeheersing, regie, opdrachtgeverschap en governance
Succesvol aansturen van interne en externe leveranciers
IT sourcing
Leveranciersselectie en leveranciersmanagement
Regievoering en contract management
Validatie en het belang van testen en kwaliteitszorg
Bedrijfsarchitectuur, IT architectuur en beheerarchitectuur
Informatiebeveiliging en cloud
Risicomanagement
Datastrategie
Procesmanagement, -modellering en -optimalisatie
Adviesvaardigheden

Informatiemanagement – voor wie?
De 10-daagse opleiding Informatiemanagement is ontwikkeld voor informatiemanagers, I&A coördinatoren en managers, functioneel beheerders, IT managers, IT beleidsmedewerkers, business analisten, projectleiders, IT consultants en organisatie-adviseurs.

Kijk voor meer informatie op onze website:
http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_algemeen/informatiemanagement.php

Of neem contact met ons op via info@imf-online.com of bel +31 (0)40 246 0220.

Plan: 
Amsterdam
Nederland