Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) is een overlegorgaan voor informatieprofessionals werkzaam op het gebied van beeldende kunsten, toegepaste kunsten, architectuur, muziek en podiumkunsten.

Om de uitwisseling van informatie over en tussen kunstbibliotheken mogelijk te maken organiseert het OKBV sinds 2000 overlegmomenten, studiebezoeken, themadagen en workshops. Naast een discussielijst voor vakgenoten (OKBV-L) werd een open discussieruimte gecreëerd op LinkedIn. Op de VVBAD-website onderhoudt OKBV de afdeling kunstbibliotheken. Contact opnemen kan via okbv@vvbad.be, of met een mailtje naar onze bestuursleden.

OKBV-Agenda 2016

29/01/2016: Rondetafelgesprek Collectieplan
20/03/2016: Open bestuursvergadering
11-15/04/2016: Studiereis New York
20/05/2016: Rondetafelgesprek Inhoudelijke ontsluiting
17/06/2016: Studiebezoek Kortrijk + terugkommoment studiereis New York
18/10/2016: Rondetafelgesprek Toekomst leeszaal


Studiereis New York, 10-16/04/2016

Tijdens deze reis werd in New Yorkse kunst- en museumbibliotheken nagegaan hoe zij tegen de veranderingen in hun specifieke sector aankijken, met extra aandacht voor de toenemende digitalisering binnen de bibliotheekwereld. De resultaten van de studiereis worden in de volgende nummers van META gepubliceerd. Op vrijdag 17 juni is iedereen welkom in Kortrijk voor een presentatie over de belangrijkste bevindingen.


Studiebezoek Kortrijk & terugkommoment studiereis New York, 17/06/2016

In juni bezoeken we bibliotheken in Kortrijk en houden we een terugkommoment over de studiereis om de kennis te delen die we in New Yorkse kunstbibliotheken hebben opgedaan. Informatie over het programma en inschrijven vind je hier


Rondetafelgesprekken

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) brengt gedurende het komende werkingsjaar de collega’s samen rond een aantal ‘hot topics’. We doen dit aan de hand van rondetafelgesprekken, waarbij we met behulp van vijf discussievragen rond een centraal thema onze bedenkingen delen om zo tot een aantal inzichten te komen. De ideeën worden nadien gebundeld in een kort verslag zodat ze ook buiten het gesprek als inspiratie kunnen dienen.

Vrijdag 13/11/2015, 13u30–16u30: Rondetafelgesprek Toekomst Museumbibliotheken (Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant, Antwerpen)
Vrijdag 29/01/2016, 13u30-16u30: Rondetafelgesprek Collectieplan (KMSKA, Antwerpen)
Vrijdag 20/05/2016, 13u30-16u30: Rondetafelgesprek Inhoudelijke ontsluiting (MuZee, Oostende)
Dinsdag 18/10/2016, 13u30-16u30: Rondetafelgesprek Toekomst leeszaal (MoMu, Antwerpen)


Communicatiekanalen

Meer informatie over het programma 2015-2016 volgt. Abonneer je op onze mailinglijst of volg de LinkedInpagina om op de hoogte te blijven.


Werkgroep Veilingcatalogi

De 'werkgroep veilingcatalogi' werkte een formeel beschrijvingsmodel uit voor dit al te stiefmoederlijk behandeld publicatietype. Ontvang je graag meer informatie? Contacteer ons via okbv@vvbad.be.


Bestuur OKBV

Hieronder vind je de contactgegevens van de bestuursleden van OKBV. Wie zich graag inzet als bestuurslid, neemt best even contact op via okbv@vvbad.be.

Voorzitter
Rubenianum
Kolveniersstraat 20
2000 Antwerpen
 • Telefoon (werk): 03 201 15 86
ute.staes@stad.antwerpen.be
Secretaris
Museum voor Schone Kunsten Gent
Hofbouwlaan 28
9000 Gent
 • Telefoon (werk): 09 240 07 43
veerle.verhasselt@stad.gent.be
VVBAD-Secretariaat
VVBAD
Statiestraat 179
2600 Berchem
 • Telefoon (werk): 03 281 44 68
julie.hendrickx@vvbad.be
Leden
Mu.ZEE
Romestraat 11
8400 Oostende
 • Telefoon (werk): 059-564593
caroline.claeys@west-vlaanderen.be
FotoMuseum Provincie Antwerpen
Waalsekaai 47
2000 Antwerpen
 • Telefoon (werk): 03 242 93 14
Inneke.DAGHELET@fomu.be
Bibliotheek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Lange Kievitstraat 137
2018 Antwerpen
 • Telefoon (werk): 03 224 95 80
ingrid.depourcq@kmska.be
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Brussel
Regentschapstraat 30
1000 Brussel
 • Telefoon (werk): 02 213 41 30
johan.eeckeloo@ehb.be
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Museumstraat 9
1000 Brussel
 • Telefoon (werk): 02 508 33 20
ingrid.goddeeris@fine-arts-museum.be
Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant
Gildekamersstraat 9
2000 Antwerpen
 • Telefoon (werk): 03 360 52 40
 • GSM (werk): 0485131423
An.LABIS@zilvermuseum.be
Middelheim Museum
2000 Antwerpen
 • Telefoon (werk): 03 288 33 65
marina.verhoeven@stad.antwerpen.be

Artikels uit het tijdschrift